Shen Zhen Junson Security Technology Co. Ltd
Công ty
Sản phẩm
Khóa điện từ
Khóa bolt điện
Khóa tủ điện
Hệ thống kiểm soát truy cập RFID
Giữ cửa điện
Khóa điện
Kiểm soát truy cập bằng vân tay
Khóa cửa vân tay
Khóa khách sạn RFID
Chân đế cửa
Thoát khỏi nút nhấn
Cửa Panic Bar
Đầu đọc thẻ RFID
Bộ điều khiển truy cập
Đo nhiệt độ nhận diện khuôn mặt