Khóa điện từ là gì?

November 23, 2021

tin tức mới nhất của công ty về Khóa điện từ là gì?

    Thiết kế của khóa điện từ (hay khóa điện từ) cũng giống như thiết kế của nam châm điện.Nó sử dụng các nguyên tắc của

 

điện từ.Khi có dòng điện chạy qua thép, khóa từ tạo ra lực hút mạnh kéo tấm sắt

 

chặt vào khóa cửa.Chỉ cần một khóa điện từ dòng điện nhỏ sẽ tạo ra một lực từ trường rất lớn, hệ thống kiểm soát ra vào, kiểm soát của

 

khóa điện từ cắt nguồn sau khi cung cấp điện để xác định nhân viên chính xác, và khóa điện từ có thể bị mất nước

 

sau khi mở cửa.

 

 

Từ Junson Rich.