Thông báo khẩn cấp (Triển lãm trì hoãn)

October 25, 2021

tin tức mới nhất của công ty về Thông báo khẩn cấp (Triển lãm trì hoãn)

khách hàng thân mến

 

Xin lỗi đã thông báo cho bạn.2019-nCoV.Triển lãm của chúng tôi tạm thời bị đình chỉ.

 

Thời gian khôi phục sẽ được xác định. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn ngay sau khi nó hoạt động trở lại.

 

Của Rich Junson Security